Ιστορικό του Σχολείου μας

Ιστορικό του Σχολείου μας


Κεντρική ]

 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Καβάλας - ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ  ]

Ιστορικό του Σχολείου μας (PDF λήψη)Πρόκειται για ένα σημαντικό σχολικό κτίριο του Μεσοπολέμου, το οποίο βρίσκεται ανατολικά του κέντρου της συνοικίας, στην οδό Κολοκοτρώνη 88, σε μικρή απόσταση από τον ναό της Αγίας Βαρβάρας.
Ιστορικά στοιχεία: Στη συνοικία της Αγίας Βαρβάρας, που κατά το μεγαλύτερο μέρος της κατοικήθηκε μετά την έλευση των προσφύγων (1923-25), λειτουργούσαν τουλάχιστον από το 1927 δύο δημοτικά, Ε' Αρρένων και Ε' Θηλέων, και η νυκτερινή σχολή των Κυριών και Δεσποινίδων Αγ. Βαρβάρας, που στεγάζονταν σε υπάρχοντα, ακατάλληλα κτίρια εκ περιτροπής. Από το 1929 ο Δήμος προγραμματίζει την ανέγερση νέου διδακτηρίου, όμως παρά τις προσπάθειές του (π.χ. συμμετοχή σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για οικόπεδο της Διαχείρισης Ανταλλαξίμων το 1932) δε βρίσκει κατάλληλο οικόπεδο. Τελικά το Σεπτέμβριο του 1933 κατεδαφίζεται το κτίριο όπου στεγάζονταν τα σχολεία, ώστε στον ίδιο χώρο να ανεγερθεί το νέο διδακτήριο. Οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν στα τέλη του 1933 και ολοκληρώνονται το καλοκαίρι του 1935 από τον εργολάβο Κ. Μανιαδάκη, με βάση την μελέτη του αρχιτέκτονα Π. Καραντινού. Το οικόπεδο ανήκει στον Δήμο Καβάλας και η δαπάνη του έργου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο (2.820.000 δρχ.). Στο κτίριο στεγάζονται δύο σχολεία και το γραφείο Επιθεωρήσεως της Α' Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Καβάλας. Τα σχολεία αναφέρονται ως Β' και Γ' Δημοτικά Σχολεία, με 290 και 302 μαθητές αντίστοιχα το 1949 και ως 2ο  και 3ο Δημοτικά Σχολεία Καβάλας (με 212 και 211 μαθητές αντίστοιχα) το 1967, έως και σήμερα.