Επικοινωνία

Κεντρική ]2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

Οργανικότητα: 12/θέσιο


Κολοκοτρώνη 88 – Καβάλα
Τ.Κ. 65 201
Τηλ. & ΦΑΞ: 2510-228111
mail: mail@2dim-kaval.kav.sch.gr


Για οποιαδήποτε πρόταση παρατήρηση επικοινωνήστε με τον Κατασκευαστή
(Πέτρου Στέφανος ΠΕ19 spetrou @ freemail.gr )